Pasukan kami

Our Team

Terdapat 7 pejabat di seluruh negara, iaitu Guangzhou, Shanghai, Nanjing, Chengdu, Wuhan, Beijing dan Xi'an.
Terdapat rangkaian peniaga di bandar, ibu kota wilayah dan bandar utama.